Salvament i reparacions a flotació

Taponament, buidatge, embragatge, col·locació de globus i hissat de embarcadions.
Neteja amb màquines diverses de l'obra viva, hèlixs i reixetes.
Taponament amb soldadura en l'obra viva.
Canvi d'hèlixs, timons i estabilitzadors.